مرور برچسب

دانلود زیرنویس فارسی A Hero

دانلود زیرنویس فیلم A Hero

در فیلم A Hero رحیم به دلیل بدهی که قادر به بازپرداخت در زندان بوده است. وی در طی مرخصی دو روزه سعی می کند طلبکار خود را متقاعد کند که شکایت خود را از پرداخت بخشی از مبلغ پس بگیرد. اما همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود.. دانلود زیرنویس فیلم A…